ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

I. ИНФОРМАЦИЯ, СЪБИРАНА ОТ МЕРК КАРДИО АКАДЕМИЯ:

Когато използвате нашите услуги, ние събираме информация, за да ги направим по-добри за Вас и поради това събираме следното:

 

 1. Дейности, които извършвате в сайта Мерк Кардио Академия:
 • Дейности и позиции, които са обект на Вашия интерес.
 • Имейли и известия, които получавате от нас.
 • Видео клипове, които гледате.
 • Вашият телефон.
 • Вашето местоположение.
 • Данни за бисквитките, които използва Мерк Кардио Академия.

 

 1. Елементи, които създавате в Мерк Кардио Академия:
 • Лични данни, които ни изпращате, за да имате активна регистрация.
 • Лични данни, които ни изпращате, за да се регистрирате за събитие и да заплатите необходимата стойност при подобно изискване.
 • Контакти, които добавяте.

 

II. МЕРК КАРДИО АКАДЕМИЯ ЗАЩИТАВА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ:

Вашата сигурност е на първо място във всичко, което правим.

Работим усилено за защита интереса на нашите потребители от неоторизиран достъп или неоторизирана промяна, разкриване или унищожаване на информация, която съхраняваме и за въвеждане на защитни мерки, които да предпазват потребителската информация.

Използвайки посoчения мейл или контактната форма, Вашите данни и коментарът Ви ще могат да бъдат видяни само от администраторите на сайта, служители на компания Мерк България, а в последствие и от лектора адресат на Вашето запитване, но не и от останалите участници в събитието.

 

III. ВАШИТЕ ПРАВА

Мерк Кардио Академия уважава Вашите права, свързани с поверителността и прави всичко възможно да ги предпазва. В тази връзка, имайте предвид, че:

 • Може да поискате Вашите лични данни да не бъдат използвани за друга цел, освен тази, за която изрично сте се съгласили и само в съответствие с настоящата Политика за поверителност и всички приложими закони.
 • Може да поискате корекция на Вашите лични данни.
 • Може да поискате копие на всички лични данни, съхранявани в Мерк Кардио Академия.
 • Може да ограничите по всякакъв начин или напълно да оттеглите своето съгласие.
 • Може да поискате изтриване на всяка отделна или на цялата събрана лична информация за Вас (правото да бъдете забравени).
 • Може да поискате да получите достъп до използваната информация за Вас, да я коригирате, да използвате човешка намеса, да изразите мнение, възразите и оспорвате решение, относно Вас, когато решението е основано единствено на автоматизирано обработване, което предизвиква правни последствия, засягащи Ви или други последствия, които Ви засягат също толкова значително.
 • Може да поискате да не бъдете адресати на комуникация.
 • Може да поискате да узнаете мястото, където се съхраняват Вашите лични данни
 • Може да поискате информация и съдействие от нас във връзка с използването на Вашите лични данни и Вашите права.

IV. ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ:

Моля, прочетете внимателно нашата Политика за поверителност и дайте своето съгласие за използване, съхраняване и обработване на Вашата лична информация за достъп до информация.

 

V. ПРОМЕНИ И ИЗВЕСТИЯ:

Периодично можем да изменяме/актуализираме настоящата Политика за поверителност, Общите правила и условия и Политиката за бисквитките. В случай че направим промени, ще Ви уведомим чрез инструментите на интернет страницата си и/или чрез други средства, за да Ви дадем възможност да прегледате промените, преди да влязат в сила. При положение че продължите да използвате страницата ни, след като периодът на известието е изтекъл и промените са влезли в сила, това ще означава, че сте се съгласили с изменените/актуализирани Политика за поверителност, Общи правила и условия и Политика за бисквитките.

При необходимост ще поискаме отново Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни.