ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА

МЕРК КАРДИО АКАДЕМИЯ

 

1. СПОРАЗУМЕНИЕ

Информираме Ви, че достъпвайки, регистрирайки се и/или използвайки интернет страницата, Вие сключвате правно обвързващо споразумение (дори и когато го правите от името на юридическо лице).

 • Когато използвате страницата https://cardioacademy.bg, Вие сключвате правно обвързващо споразумение с Мерк Кардио Академия.
 • Това СПОРАЗУМЕНИЕ включва Правила и Условия, Политика за поверителност, Политика за бисквитки и други условия, които ще видите в момента, в който за първи път използвате определени функции в сайта. Нови функции могат да бъдат добавяни периодично. В случай че не сте съгласни с това СПОРАЗУМЕНИЕ, не достъпвайте, не се регистрирайте, не използвайте интернет страницата.
 • Това СПОРАЗУМЕНИЕ се прилага по отношение както на регистрирани потребители, упоменати като ПОТРЕБИТЕЛИ, така и към нерегистрирани потребители, упоменати като ПОСЕТИТЕЛИ. Терминът ПОТРЕБИТЕЛ важи и за двете категории ПОТРЕБИТЕЛИ и ПОСЕТИТЕЛИ.
 • За да използвате страницата, Вие се съгласявате, че сте навършили минимална възраст според дефиницията на Вашето местно законодателство. Интернет страницата не трябва да се ползва от лица под 14 годишна възраст.

 

2. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Регистрирайки се в интернет страницата на Мерк Кардио Академия, потребителите дават своето изрично съгласие за събиране на лична информация за тях, както и за използването й в рамките на настоящите Общи правила и Условия и отделната ни Политика за поверителност, която следва да прочетете внимателно.

За повече подробности относно нашата Политика за поверителност вижте следния линк.
Използвайки интернет страницата Мерк Кардио Академия, Вие давате своето съгласие за използването на бисквитки във Вашия браузър.

 

3. БИСКВИТКИ

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват от Вашия браузър на хард диска на Вашия компютър. Бисквитките, използвани от Мерк Кардио Академия, не съхраняват никакви лични данни.

 

4. ПРАВИЛА

 

4.1 Вашето потребителство в интернет страницата

Тези права и задължения се прилагат относно всички потребители на интернет страницата на Мерк Кардио Академия.

 • За да станете потребители на интернет страницата на Мерк Кардио Академия, ние ще изискаме от Вас да попълните заявка за регистрация, с която ще предоставите свои лични данни и ще трябва да се съгласите с настоящите Правила и Условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки. Възможно е да Ви бъде изискана допълнителна информация, ако се регистрирате като юридическо лице.
 • Не трябва да създавате чужд профил или да използвате такъв без разрешение.
 • Не трябва да споделяте паролата си или да извършвате други действия, с които може да застрашите сигурността на профила си.
 • Не трябва да прехвърляте профила си (включително Страницата) на някой друг без да получите предварително нашето писмено разрешение.
 • Вие се съгласявате да използвате интернет страницата на Мерк Кардио Академия по почтителен начин и да не публикувате обидно или подвеждащо съдържание.
 • Вие сте задължени да спазвате всички приложими професионални правила за поведение, когато използвате интернет страницата на Мерк Кардио Академия.
 • В случай че подозирате, че някой се опитва да застраши Вашите лични данни, длъжни сте да уведомите екипа на Мерк Кардио Академия.

4.2 Известия и съобщения

 • За да контролирате какви съобщения получавате от Мерк Кардио Академия по имейла си, моля прегледайте каква информация сте подали на Мерк Кардио Академия.
 • Имейл адресът Ви може да бъде използван, за да получите отговор на запитването си. за повече информация моля вижте „Политика за поверителност“.

4.3 Опазване на интернет страницата на Мерк Кардио Академия и информацията на потребителите

Екипът на Мерк Кардио Академия се стреми да поддържа интернет страницата безопасна, но не може да го гарантира. Молим Ви да съдействате според възможностите си за опазване на нейната сигурност.

 

4.4 Права на интелектуална собственост

Мерк Кардио Академия запазва всички права на интелектуална собственост върху интернет страницата (включително лого и съдържание, техническо или интелектуално ноу-хау).

 

5. ПРОМЕНИ

Периодично можем да изменяме/актуализираме настоящите Общи правила и условия, Политика за поверителност и Политика за бисквитките. В случай че направим каквито и да промени, ще ви уведомим чрез нашите услуги и/или чрез други средства, за да ви дадем възможност да прегледате промените, преди да влязат в сила. В случай че продължите да използвате нашите услуги, след като периодът на известието е изтекъл и промените са влезли в сила, това ще означава, че сте се съгласили с изменените/актуализирани Общи правила и условия, Политика за поверителност и Политика за бисквитките.

 

6. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 • Всички клаузи ще бъдат регулирани от българското законодателство без оглед на нормите за стълкновение на закони.
 • Всеки спор във връзка с тези правила и условия ще бъде решаван по взаимно съгласие и разрешаван според законите на Република България.